Back

Cognos analytics novosti – verzija 11.1.7

14.10.2020

1. Administracija

1.1. IBM Carbon X theme

IBM Carbon X je ime privzete teme, ki se uporablja za nove namestitve IBM Cognos Analytics. Nova tema sprejema barvne standarde iz IBM-ovega sistema za oblikovanje barv: www.carbondesignsystem.com/.

Nadgrajene namestitve ohranjajo svoje prejšnje barve in so sedaj del teme IBM Classic. Ta novi vmesnik zagotavlja bolj dosleden videz drugih IBM-ovih izdelkov.

1.2. Preoblikovan vmesnik za razporejanje

IBM-ovi standardi za oblikovanje Carbon X so oblikovali tudi eleganten nov vmesnik za kreiranje in določanje urnikov izvajanja, izbor formata posredovanja poročil in nastavitev s tem povezanih nalog (ang. Jobs).

Nov dizajn vam tako omogoča da:

 • Urejate urnik, ki je v lasti nekoga drugega, brez spreminjanja njegovih poverilnic
 • Lažje shranjujete poglede poročil
 • Uživate v bolj urejenem vmesniku
 • Poenostavite razporejanje zahvaljujoč dinamičnem vmesniku, ki se spreminja glede na izbrane možnosti

1.3. Nove možnosti povezav s strežnikom

 • Od izdaje 11.1.7 se lahko s podatkovnim strežnikom Salesforce povežete v Manage > Data server connections. Povezave Salesforce vam omogočajo delo s podatkovnimi moduli v Cognos Analytics. V prejšnjih izdajah ste lahko povezave do Salesforce definirali samo iz skrbniške konzole in jih uporabljali samo v paketih Framework Manager.
 • Cognos Analytics podpira podatkovni strežnik Microsoft Analysis Services 2019 (ODBO in XMLA).
 • Povezavo s podatkovnim strežnikom Db2 z uporabo gonilnika IBM JCC JDBC je mogoče konfigurirati tako, da se pri preverjanju pristnosti v bazo podatkov posreduje spletni žeton JSON (JWT).
 • IBM Cognos Analytics 11.1.7 podpira posodobljen seznam različic gonilnikov odjemalca. Za več informacij obiščite stran, kjer so zbrane različice gonilnikov, ki so bile preizkušene s Cognos Analytics.

1.4. Novi API-ji za razvijalce

API-ji naslednje generacije so zdaj na voljo razvijalcem za avtomatizacijo, spreminjanje in pospeševanje njihove uporabe Cognos Analytics.

 • predstavljeni so RESTful API-ji, ki vam omogočajo ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje običajnih operacij, kot je prilagajanje tem in razširitev, upravljanje vsebin in virov podatkov ter delo skupinami uporabnikov (ang. Tenants), uporabniki in vlogami.
 • API-ji JavaScript omogočajo razvoj aplikacij, ki na nadzornih ploščah izkoristijo izbor razredov in metod JavaScript.
 • Podatkovni strežnik API REST z nastavitvijo avtonomne povezave REST Progress DataDirect.

2. Nadzorna plošča

2.1. Vizualizacije

V pričujoči izdaji je bilo narejenih veliko novih izboljšav vizualizacij nadzorne plošče, naštevamo le nekaj izmed mnogih:

 • Shemantika – vizualizacije, ki lahko mapirajo podatke neposredno v poljubno grafično predstavitev. Sheme so lahko na primer tlorisi, razporeditve sedežev, mehanske risbe ali shematski geografski prikazi.
 • Logaritmična lestvica v vizualizacijah
 • Nove možnosti osi za vizualizacijo – skalo lahko omejite na najmanjšo ali največjo vrednost
 • Izboljšave legend o vizualizaciji
 • Podkategorije za »waterfall« vizualizacije
 • Spustna območja (ang. Drop Zones) na vizualizacijah – Ko začnete s prazno vizualizacijo, vas spustna območja vodijo na mesta, kamor lahko povlečete podatke neposredno v vizualizacijo
 • Barvanje obsega vizualizacij »Bullet Chart« – uporaba barv za najnižji / srednji / največji obseg

2.2. Ostale funkcionalnosti

V najnovejši različici je bilo predstavljenih tudi nekaj drugih pomembnih funkcionalnosti:

 • Vizualizacijo izvozite v datoteko CSV – izvozijo se tako skupni kot podrobni podatki iz vizualizacije v datoteko CSV
 • Pogojno oblikovanje navzkrižnih tabel – sami določite pravila za barvanje celic na podlagi ključnih poslovnih metrik

3. Poročanje

2.2. Vizualizacije

Nekaj izboljšav je bilo predstavljenih že v poglavju ‘Nadzorna plošča’, katere zadevajo tudi poročanje, na primer:

 • Logaritmična lestvica v vizualizacijah
 • Nove možnosti osi za vizualizacijo – lestvico omejite na najmanjšo ali največjo vrednost
 • Izboljšave legend o vizualizaciji
 • Podkategorije za »waterfall« vizualizacije

Druge izboljšave pri poročanju vizualizacij pa so:

 • Dodajanje osnovne črte vizualizaciji
 • primerjava mer v številnih vizuazlicijah (Area, Bar, Column, Hierarchical packed bubble, Packed bubble, Point, Clustered combination, Stacked combination, Line, Tiled map, Pie, Radar, Tree map, Waterfall, Word cloud)
 • »Clustered combination« in »stacked combination« visualizations

3.1. Ostale funkcionalnosti v poročanju

Obstajata še dve pomembni izboljšavi:

 • Podatkovna tabela – pogovorno okno filtra stolpcev v podatkovni tabeli vključuje novo možnost, ki omogoča preklic izbire vseh filtrov.
 • Zagon ene strani – zaženite posamezno stran z izhodno obliko zapisa, ki jo potrebujete pri urejanju poročila

4. Modeliranje

4.1. Nabori podatkov (Datasets)

Ko ustvarite nabore podatkov, imate dostop do raziskovalca poizvedb. Prav tako je generiranje podatkov v naborih podatkov veliko hitrejše in učinkovitejše kot v prejšnjih različicah. Z uporabo raziskovalca poizvedb lahko obstoječe poročilo in njegove poizvedbe znova uporabite v naboru podatkov. Prav tako lahko izvajate operacije poizvedb z lastnostmi, upravljate napredne filtre in parametre, pregledate ustvarjeni SQL ter preverite in preimenujete poizvedbe.

Nabori podatkov se prav tako ustvarijo veliko hitreje kot v prejšnjih izdajah zaradi manj virov (CPU in pomnilnik), ki jih je treba uporabiti. Hitrejše ustvarjanje podatkov je opaznejše pri večjih naborih podatkov.

4.1. Podatkovni moduli

Objavljene so bile nove smernice za modeliranje metapodatkov. Dokument ne vsebuje podrobnih navodil o uporabi podatkovnih modulov, vsebuje pa najboljše nasvete o tem, kako modelirati podatke tako, da v celoti izkoristijo komponente poizvedbe Cognos Analytics, kot sta nadzorna plošča in poročanje. Te smernice so na voljo tukaj.

Ta izdaja ni dobila toliko izboljšav kot prejšnje, vendar bi marsikatere od njih lahko pomagale pri ustvarjanju ali urejanju podatkovnih modulov:

 • Atributi odvisnosti stolpca za mere – atributom je zdaj mogoče dodeliti vrednosti Minimum (privzeto), Povprečje in Največ
 • Vzorec maloprodajnega koledarja s širokim naborom vnaprej določenih filtrov – gregorijanski podatkovni modul koledarja (od 1. januarja 1950 do 31. decembra 2050); Podatkovni modul davčnega koledarja …
 • Ustvarite poročilo na podlagi več podatkovnih modulov – za zdaj v istem poročilu ne morete mešati podatkovnih modulov in paketov kot virov – znotraj poročila povezava navzkrižnih podatkovnih modulov še ni mogoča. Če dve poizvedbi uporabljata podatkovne postavke iz dveh različnih podatkovnih modulov, se med poizvedbami ne morete pridružiti poizvedbam.