Back

COGNOS NOVOSTI – verzije 11.1.

23.06.2020

IZBOLJŠANA ADMINISTRACIJA:

 1. Dodajanje opozoril po meri
 2. Prenovljena uporabniška izkušnja z uporabo Carbon design system
 1. Nastavitev dostopa do funkcionalnosti Cognosa po meri, na nivoju uporabniških vlog (tako lahko nekateri uporabniki samo gledajo poročila, drugi lahko samo gledajo in kreirajo nadzorne plošče, tretji pa imajo npr. samo dovoljenje izdelave poročil)
 2. Dodatne izboljšave varnosti
 3. Dodatni konektorji za različne vire podatkov

NOVE FUNKCIONALNOSTI MODELIRANJA:

 1. Hitrejše kreiranje podatkovnih modulov znotraj Cognosa (za kar smo do zdaj uporabljali Framework Manager, katerega vse funkcionalnosti počasi prehajajo v sam Cognos)
 1. Kreiranje tabel po meri z podatkovnimi moduli
 1. Avtomatska validacija datamodulov
 2. Možnost prikaza unikatnih vrednosti posameznih podatkovnih elementov

NOVE FUNKCIONALNOSTI NADZORNE PLOŠČE:

 1. Napovedovanje znotraj vizalizacij
 1. Mnogo izboljšav pri navzkrižnih tabelah (crosstab) – možnost prikaza hierarhij z OLAP virom
 1. Prilagoditve oznak enot na vizualizacijah

NOVE FUNKCIONALNOSTI PRI POROČANJU:

 1. Izvoz vizualizacij v PDF / Excel
 2. Shematične vizualizacije
 1. Novi tabelarični objekti, ki omogočajo interaktivno hierarhijo
 1. Drill up/down v vizualizacijah

SPLOŠNE NOVOSTI:

 1. Kreiranje vizualizacij po meri, ki se naložijo na cognos in so dostopne vsem uporabnikom (z uporabo NodeJS) – vidne samo v HTML izpisu
 2. Integracija z Jupyter notebooks (R, Python)
 1. Izboljšani zemljevidi – iskanje po zemljevidu, kategorično barvanje map