Back

IBM Planning Analytics 2.0.57 novosti

14.10.2020

Izdaja nove verzije Planning Analytics Workspace 2.0.57 prinaša kar nekaj novih funkcij, pa tudi sprememb v vmesniku, ki zagotavljajo bolj dosleden videz ostalih IBM-ovih izdelkov, predvsem Cognos Analytics.

Vmesnik

Nov vmesnik omogoča uporabnikom hiter dostop do njihovih rešitev (poročila in vnosne planske forme) in administracije z uporabo odseka za hitri zagon, katerega vsebnost je odvisna od uporabniške vloge (Consumer, Analyst, Modeler, Administrator).

Spremembe uporabniškega vmesnika so vidne tudi v knjigah, ki so zdaj bolj poenostavljene in intuitivne. Orodna vrstica je zdaj vidna na vrhu vsake knjige.

Aplikacija in plani

Ena od novih funkcionalnosti, »Applications and plans«, uvaja boljšo organizacijo rešitev, kot so knjige, pogledi in spletne strani, ki jih je mogoče združiti v obliki aplikacije.

Aplikacija je strogo logična skupina teh rešitev in ne pomeni nujno povezave med njimi ampak so to lahko ločeni vsebinski (oz. poslovni) sklopi.

Po drugi strani pa Plan sestavljajo rešitve, ki so razvrščene v korake, kateri lahko odražajo izrecni vrstni red nalog, ki jih je treba opraviti, da se doseže določen rezultat. Zagotavljajo tudi jasen pregled procesa načrtovanja.

Tako aplikacije kot plane lahko dodatno prilagodite tako, da postavite logotip in dodate opise. S spreminjanjem stanja jih lahko enostavno omogočite ali onemogočite.

Treba je še poudariti ločene varnostne dodelitve iz TM1, kar pomeni, da se zaščita aplikacij in načrtov uporablja samo za uporabniške skupine in vloge za načrtovanje delovnega prostora Analytics.

Napovedovanje

Napovedovanje (Forecasting) je še ena nova funkcionalnost v programu Planning Analytics Workspace, ki jo uporabniki lahko uporabljajo za odkrivanje in uporabo trendov. Za delovanje napovedi je treba določiti časovne vrste, zaradi avtomatizirane izbire modela pa ni potrebe po poglobljenem poznavanju dejanskega modeliranja časovnih vrst.

Napoved lahko izvedemo v pogledu raziskovanja tako, da kliknemo ikono napovedi in določimo, kateri elementi v časovni dimenziji so predmet napovedi.

Vizualizacije

Dodan je bil seznam dodatnih vizualizacij in uporabniki lahko zdaj izbirajo med 25 različnimi vizualizacijami. Obstajata dva načina ustvarjanja vizualizacije, eden je pretvorba obstoječega raziskovanja v vizualizacijo, drugi pa zagon vizualizacije iz nič.